• Paikallinen suunnitteleminen on suuri voimavara monikulttuurisuusasioissa

  17.05.2017 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta Turun yliopisto

  Maahanmuuton kasvu on olennainen osa suomalaisten kuntien tulevaisuutta. Miten merkittäviin muutoksiin on varauduttu eri osissa maata?

  Hanna Heino - FM, tohtorikoulutettava - Turun yliopisto
 • Suomi – maltillisuuden menestystarina

  11.05.2017 - Lukuaika 6 minuuttia
  - Helsingin yliopisto Suomalainen yhteiskunta

  Kansallisen lähihistoriamme kirjoitusta värittävät kertomukset väkivaltaisista äärimmäisyyksistä. Suomesta voisi kuitenkin luoda tästä kuvasta selvästi poikkeavan tarinan: sellaisen, jossa todellisina selviytyjinä näyttäytyvät hiljaisen, järkevän valtavirran kansalaiset.

  Oula Silvennoinen - Dosentti - Helsingin yliopisto
 • Leikkauspolitiikka kantaa hedelmää ehkä jo vuonna 2034

  05.05.2017 - Lukuaika 5 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta Turun yliopisto

  Valtionvarainministeriön oman Kooma-mallin mukaan nykyisen leikkauspolitiikan tulokset näkyvät suurempana kansantulona vasta vuonna 2034 — jos silloinkaan.

  Antti Veilahti - PhD, FL, erikoistutkija - Turun yliopisto
 • Yhteiskunnallinen yrittäjyys luo toivoa

  21.04.2017 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Ihmiset haluavat vaikuttaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin päivittäisessä työssään. Moni on ryhtynyt yrittäjäksi etsiäkseen pelottomasti ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin – lähellä ja maailmanlaajuisesti.

  Eeva Houtbeckers - tutkijatohtori, KTT - Aalto-yliopisto
 • Vanhempien huono-osaisuus voi katkaista lapsen koulutuspolun

  13.04.2017 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta Turun yliopisto

  Lapsuutemme kasvuympäristöllä on edelleen merkitystä tulevaisuutemme opiskelujen kannalta. Miten siis varmistamme sen, ettei lapsen tarvitse ikinä jäädä vaille koulutusta – taustasta riippumatta?

  Johanna Kallio - Erikoistutkija, dosentti - Turun yliopisto
 • Nestemäisen kaupungin olemus on liukuva

  19.01.2017 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Helsingin yliopisto Suomalainen yhteiskunta

  Kaupungin identiteetti nojaa paljon muuhunkin kuin sijaintiin ja historiaan. Mutta kuka määrää, millaiseksi se muodostuu?

  Salla Jokela - FT, tutkijatohtori - Helsingin yliopisto, Kaupunkiakatemia
 • Koulutuksen yhdenvertaisuus ei toteudu Suomessa

  29.12.2016 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Maahanmuuttajataustaiset nuoret jäävät usein koulutuksessaan jälkeen valtaväestön nuorista. Niinpä on tärkeää tunnistaa kohtia, joissa koulutuspolku muuttuu eriarvoistavaksi – ja lopulta katkeaa osalta nuorista.

  Elina Kilpi-Jakonen - sosiologian dosentti, erikoistutkija - Turun yliopisto
 • Mannerheim-kultti kertoo meistä paljon

  01.12.2016 - Lukuaika 5 minuuttia
  - Helsingin yliopisto Suomalainen yhteiskunta

  Mannerheimia käsitteleville kirjoille, näytelmille, elokuvasuunnitelmille ja muille kulttuurituotteille ei näy loppua. Mutta kertovatko Marski-kultin eri puolet lopulta enemmän suomalaisista kuin Mannerheimistä itsestään?

  Tuomas Tepora - Dosentti - Helsingin yliopisto
 • Vammaisten palvelut on turvattava hallituksen säästöpaineissa

  17.11.2016 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Uusi raportti ehdottaa hallituksen suunnittelemien vammaishuollon miljoonasäästöjen toteuttamista tavalla, joka turvaa kansalaisten palvelut. Tärkeä kysymys kuuluu: kuinka varmistamme, etteivät hallituksen säästöt vie meitä menneisyyden hoiva-ajatteluun perustuneeseen järjestelmään – ja entistä laitosmaisempaan tulevaisuuteen?

  Heli Leppälä - VTT, postdoc -tutkija, poliittinen historia, Turun yliopisto
 • Digitaalinen murros koskettaa myös sosiaalityötä

  15.09.2016 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Helsingin yliopisto Suomalainen yhteiskunta

  Palvelujen digitalisoiminen on tärkeässä osassa sote-uudistusta. Mutta kuinka sosiaalityössä varmistetaan, että asiakkaan kanssa saadaan tulevaisuudessakin luotua hyvä, luottamuksellinen suhde?

  Camilla Granholm - sosiaalityön yliopistonlehtori, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
 • Kysymykset seksuaalisuudesta nousivat kansalaisaloitteiden keskiöön

  01.09.2016 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Helsingin yliopisto Suomalainen yhteiskunta

  Sadoista Suomessa tehdyistä kansalaisaloitteista on hyväksytty eduskunnassa vain yksi: se, joka koskee tasa-arvoista avioliittolakia. Ihmiset vaikuttavat löytäneen kansalaisaloitteesta uuden keinon vaikuttaa juuri sukupuoli- ja seksuaalipolitiikkaan.

  Nina Järviö - FM, tohtorikoulutettava - Sukupuolentutkimus - Helsingin yliopisto
 • Luovat yksilöt eivät takaa työyhteisön menestystä

  14.06.2016 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Luovuutta ja innovatiivisuutta pidetään työelämässä tärkeinä uudistumisen ja kilpailukyvyn lähteinä, mutta niiden käyttöönotto on haasteellista organisaatioissa. Ryhmien luovuudesta väittelevä Petro Poutanen esittää, että taidot toimia yhdessä ja hyödyntää ihmisten erilaisuutta ovat keskeisiä työyhteisön luovuuden kannalta.

  Petro Poutanen - tohtorikoulutettava - Helsingin yliopisto - Sosiaalitieteiden laitos
 • Voiko yhteiskunta perustua välittävään vastavuoroisuuteen?

  03.06.2016 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Suhtautumisemme toisten vaikeuksiin kertoo aikamme ja yhteiskuntamme arvostuksista: nähdäänkö vaikeuksien syynä ihminen itse vai ulkopuoliset tekijät, kuten sattuma tai yhteiskunnalliset rakenteet. Voidaan ajatella, että menestyneet ihmiset ovat valinneet paremmin kuin muut, vaikka näin harvoin on. Yhteiskunnan eriarvoistuminen näkyy asenteiden kovenemisessa ja vastavuorottomuuden korostumisessa.

  Maritta Törrönen - Sosiaalityön professori - Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto
 • Uusliberalistinen talousajattelu ei jätä sijaa etiikalle

  19.05.2016 - Lukuaika 5 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Läntistä maailmaa viime vuosina ravistellut yhteiskunnallistaloudellinen kriisikehitys voidaan nähdä pitkälti ilmauksena moraalisella tasolla vallitsevasta kriisistä, joka liittyy ennen kaikkea epäonnistumisiin talouden eettisen toiminnan tasolla. Sellainen kriisikehitys pääsee tapahtumaan olosuhteissa, joissa perinteiset moraalikäsitykset eivät enää päde. Modernissa maailmassa talous ja sen päämäärät ovat alkaneet hallita muiden yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaa tavalla, joka on muuttanut koko yhteiskunnallista toimintaprosessia.

  Anne Thil-Jääskeläinen - OTK, VT, TM, TL, FT
 • Terveyspalvelut luovat eriarvoisuutta

  07.04.2016 - Lukuaika 3 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Sote-uudistus pyrkii yhdenvertaistamaan terveydenhuoltoa ja kaventamaan eroja kansalaisten terveydessä. Samat tavoitteet ovat hallinneet terveyspalveluista käytyä keskustelua 1960-luvulta lähtien, mutta maksutonta hoitoa saavat vain lapset ja työlliset. Terveyspalveluiden saatavuus eri aikoina osoittaa, miten tulkinnat yksilön oikeuksista ja julkisen vallan vastuusta muuttuvat ajan saatossa.

  Minna Harjula - Dosentti, yliopistotutkija - Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Yhteiskunnan historian huippuyksikkö
 • Ihmiset ja tavarat liikkeellä

  31.03.2016 - Lukuaika 3 minuuttia
  - Maailmanpolitiikka Suomalainen yhteiskunta

  Pakolaisten omistamat esineet herättävät monenlaista mielenkiintoa. Saatamme heijastaa nykyisiin pakolaisiin mielikuvia toisen maailmansodan aikaisesta pakolaisuudesta, jolloin ihmiset ylipäätään omistivat vähemmän tavaroita eivätkä juurikaan elektroniikkaa. Mukana kulkeviin tavaroihin liittyy muistoja menneestä ja toiveita tulevasta.

  Ulla Ijäs - FT, tutkijatohtori - Helsingin yliopisto
 • Vammaispalvelujen ikäraja romuttaisi suomalaisen vammaishuollon ohjaavia periaatteita

  29.03.2016 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Vammaispalvelujen evääminen ikääntyneiltä vammaisilta muuttaisi vammaishuollon ohjaavia periaatteita ihmisoikeuksien turvaamisesta kohti kansalaisten aktiivisuuden ja hyötyarvon korostamista.

  Heli Leppälä - VTT, postdoc -tutkija, poliittinen historia, Turun yliopisto
 • Liberaalit kaveeraavat todennäköisemmin keskenään

  24.03.2016 - Lukuaika 3 minuuttia
  - Mediat ja teknologia Suomalainen yhteiskunta

  Kaksi arvoiltaan liberaalia ihmistä on todennäköisemmin ystäviä keskenään kuin kaksi konservatiivia. Tuore tutkimus valottaa sosiaalisten kuplien luonnetta.

  Juha Itkonen - Valtiotieteiden tohtori - Kirjoittaja väitteli Helsingin yliopistosta aiheena verkostojen taloustiede ja työskentelee nykyään ekonomistina Suomen Pankissa.
 • Saastuminen nosti Itämeren kansallismaisemaksi

  10.03.2016 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Luonto ja maailma Suomalainen yhteiskunta

  Itämereen suhtauduttiin vielä 1960-luvun alkupuolella kaatopaikkana, johon yhteiskunnan jätteet saattoi huoletta laskea. Herääminen meren saastumiseen pakotti kuitenkin suomalaiset muuttamaan suhdettaan mereen. Merestä tuli osa elinympäristöä, jonka hyvinvointi määritti myös ihmisten hyvinvointia. Tämän kehityskulun seurauksena Itämerestä saaristoineen tuli suomalaisten arvostama kansallismaisema.

  Tuomas Räsänen - Ympäristöhistorioitsija, tutkijatohtori - Turun yliopisto, yleinen historia
 • Luottamus voi vähentää sairauspoissaoloja

  04.03.2016 - Lukuaika 3 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Luottamus parani yrityksissä, joissa työntekijän oma ilmoitus riitti parin päivän sairaslomaan. Oma ilmoitus myös vapauttaa työterveyshuollon resursseja, kun työterveyshuollon ammattihenkilöiden ei tarvitse todistaa, että työntekijä tosiaan on kipeä.

  Sanna Pesonen - TtM, tutkija, Työterveyslaitos, Työterveyshuolto ja työikäisten terveys
  Jaana I. Halonen - FT, erikoistutkija, Työterveyslaitos, Työkyvyttömyyden ehkäisy
  Juha Liira - ylilääkäri, Työterveyslaitos
 • Poliittinen osallisuus on keskeistä kotoutumisessa

  02.03.2016 - Lukuaika 5 minuuttia
  - Politiikasta.fi Suomalainen yhteiskunta

  Maahanmuuttoa koskeva uutisointi on kietoutunut Suomessa voimakkaasti erilaisten taloudellisten ja turvallisuutta koskevien uhkakuvien ympärille. Maahanmuuttaneiden yhteiskunnallisesta toimijuudesta tuodaan esiin pitkälti negatiivisia puolia, kuten rikollisuus tai sosiaaliturvan väärinkäyttö.

  Päivi Pirkkalainen - Tutkijatohtori
  Marjukka Weide - Tohtorikoulutettava - Jyväskylän yliopistossa
  Hanna Wass - Akatemiatutkija, Yliopistonlehtori - Helsingin yliopisto
 • Euroopan keskuspankki jatkaa rahan painamista

  25.02.2016 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Maailmanpolitiikka Suomalainen yhteiskunta

  Euroopan keskuspankki aloitti miltei vuosi sitten massiivisen valtion velkakirjojen osto-ohjelman, jolla se on pyrkinyt elvyttämään euroalueen taloutta ja nostamaan inflaatio-odotuksia. EKP:n rahapolitiikka on siis ollut hyvin elvyttävää jo pitkään, ja tammikuussa pankki antoi viitteitä elvytyksen lisäämisestä entisestään. Mitä määrällinen elvytys on, ja kuinka se toimii?

  Aino Silvo - Väitöskirjatutkija, taloustiede - Helsingin yliopisto
 • Perheen tuomista Suomeen halutaan vaikeuttaa entisestään

  05.02.2016 - Lukuaika 3 minuuttia
  - Maailmanpolitiikka Suomalainen yhteiskunta

  Maahanmuuttajien perheenyhdistämiset esitetään populistisessa maahanmuuttopuheessa usein merkittävänä uhkana Suomelle. Yhdistämistä on vaikeutettu sitä mukaa, kun populismi politiikassa on lisääntynyt. Kansalaisjärjestöt ovat erityisen huolissaan EU:n ulkopuolelta tulleiden ihmisten oikeuksista.

  Outi Fingerroos - Etnologian professori, akatemiatutkija, Jyväskylän yliopisto - Vieraileva professori, UTS, Sydney
 • Uhkapeleistä riippuvaisen arki pyörii rahan ympärillä

  21.01.2016 - Lukuaika 3 minuuttia
  - Keho, mieli ja sukupuoli Suomalainen yhteiskunta

  Rahapelit ovat Suomelle suuri tulonlähde, ja rahapelikentällä on tapahtumassa muutoksia, kun RAY, Veikkaus ja Fintoto ovat yhdistymässä jättiyhtiöksi. Miten ylläpitää rahapelikulttuuria, mutta samalla ehkäistä liiallisen pelaamisen aiheuttamia ongelmia? Yksi vastaus on rahan kautta.

  Maria Heiskanen - VTM, väitöskirjatutkija - Helsingin yliopisto
 • Miesvaltaiset alat ovat ”investointeja”, naisvaltaiset kulueriä

  08.01.2016 - Lukuaika 3 minuuttia
  - Keho, mieli ja sukupuoli Suomalainen yhteiskunta

  Sukupuolittuneen talouden diskurssi arvottaa mies- ja naisvaltaisia aloja ja jakaa sukupuolille tiukat tehtävät. Lapin alueella sukupuolittunut talous osoittaa naisille paikan virallisen ja tuottavan talouden ulkopuolella. Vastaavasti miehelle varataan elättäjän tehtävä.

  Irmeli Kari-Björkbacka - YTT, koulutuspäällikkö - Opiskelupalvelut, Lapin yliopisto
 • Monimutkaisen sosiaaliturvan resepti

  23.12.2015 - Lukuaika 3 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Sosiaaliturvajärjestelmän uudistuksia tehdään usein rakentamalla vanhan lainsäädännön päälle. Näin voi helposti syntyä sekava vyyhti, joka ei vastaa tavoitteita kokonaisuutena. 1950-luvulta juontuva kansaneläkkeen puolisovähennys on tästä oiva esimerkki.

  Jussi Tervola - Tutkija, VTM - Kelan tutkimusosasto
 • Me niin halutaan lapset ja nuoret aktiivisesti mukaan!

  10.12.2015 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Lasten oikeuksien mukaan lapset ja nuoret tulisi tunnistaa yhteiskuntien täysmittaisina jäseninä. Tähän kuuluu myös mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Kaikessa yltäkylläisyydessään lasten oikeudet sisältävät monia epäselvyyksiä. Mitä nuoren väestön osallistuminen tarkoittaa käytännössä ja kuka sen määrittelee?

  Kirsi Pauliina Kallio - akatemiatutkija, dosentti (lapsuuden tutkimus) - Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG), Suomen Akatemian Rajojen, identiteettien ja transnationalisaation tutkimuksen huippuyksikkö (RELATE), Tampereen yliopisto
 • Suomen sotien loppuminen toi muutakin kuin helpotusta – rauhankriisin

  03.12.2015 - Lukuaika 5 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Sotien jälkeistä aikaa on totuttu kuvaamaan kertomuksena ahkerasta ja yhtenäisestä kansasta, joka rakensi Suomen uudelleen, parempana. 1940-luvun loppuun sisältyy kuitenkin paljon myös ahdistusta ja epävarmuutta. Eikä evakkojen vastaanottaminenkaan tapahtunut ennakkoluuloitta.

  Kirsi-Maria Hytönen - Tutkijatohtori - Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto
 • Onko vanhentunutta puhua jätteestä?

  12.11.2015 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Luonto ja maailma Suomalainen yhteiskunta

  Suhteemme jätteeseen on muuttumassa. Roskista on tullut aivan uudenlainen talouden ja työn muoto. Jätteestä on tullut niin haluttua raaka-ainetta, että kaikille sitä ei edes riitä.

  Jarno Valkonen - YTT, professori - Lapin yliopisto
 • Mitä Sipilä oikeastaan sanoi tv-puheessaan?

  19.10.2015 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Mediat ja teknologia Suomalainen yhteiskunta

  Sipilän puheen analysointi digitaalisin menetelmin näyttää esimerkiksi, että talouden sanasto ei dominoinutkaan sitä ja kansallisuutta korostavat termit jakautuvat tasaisesti koko puheen ajalle. Digimenetelmät tuovat oivan lisän retoriikankin tutkimukseen.

  Kimmo Elo - Dosentti - Turun yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitos - Åbo Akademi, Saksan laitos
 • Julkinen koulutuspuhe on vaihtoehdotonta

  08.10.2015 - Lukuaika 3 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Koulutuksesta puhutaan julkisessa keskustelussa talouden termein ja näkökulmin, mutta se ei ole vain tämän hetken ilmiö. Neutraaliltakin näyttävä uutispuhe välittää tiettyjä arvoja.

  Minna Hauhia - KT, koulutusvastaava - Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Aikuiskoulutus
 • Julkinen väittely tuli Suomeen – ja se on hyvä asia

  24.09.2015 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Yhteiskunnallinen keskustelu on nyt poikkeuksellisen vilkasta. Sosiaalinen media opetti väittelyjä karttavat suomalaiset ottamaan kantaa ja tekee tietä uudenlaiselle puhekulttuurille.

  Pekka Isotalus - FT, puheviestinnän professori - Tampereen yliopisto
 • Erikoiskoulutuksen hinta

  17.09.2015 - Lukuaika 2 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Erikoistumiskoulutuksesta kaavaillaan maksullista. Eläinlääkärin erikoisosaaminen kuitenkin on entistä tärkeämpää maailmassa, jossa lemmikki on kuin perheenjäsen ja pientiloista ollaan siirrytty suurtuotantoon.

  Heli Koskinen - KT, ELL - Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
 • Markkinavoimat muuttavat yliopistoja

  27.08.2015 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Korkeakoulutuksen kaupallistuminen on muuttanut yliopistojen toimintaa markkinavetoisemmaksi. Seuraukset ovat ristiriitaiset.

  Katariina Juusola - KTT, vieraileva luennoitsija - UAE University
 • Tupakankatkuinen ammatillinen koulutus

  20.08.2015 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Lakisääteisten tupakointikieltojen toimeenpano ei ole onnistunut ammattioppilaitoksissa yhtä hyvin kuin lukioissa. Osa ammattikoulujen opiskelijoista kertoo jopa polttavansa koulupäivän aikana, vaikkei muuten tupakoi.

  Hanna Ollila - Asiantuntija, VTM - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Tiedeviestintä on osa tutkijan ammattitaitoa

  16.07.2015 - Lukuaika 3 minuuttia
  - Mediat ja teknologia Suomalainen yhteiskunta

  Uusi tiedeviestintä on muutakin kuin oman tutkimuksen popularisointia. Se on osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun –
  tiedeyhteisön ulkopuolella.

  Esa Väliverronen - Professori - Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos
 • Oikea sotilas ei turhista valita

  02.07.2015 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Keho, mieli ja sukupuoli Suomalainen yhteiskunta

  Ensi viikon maanantaina aloittaa taas joukko nuoria varusmiespalveluksen. Sen sanotaan tekevän pojista miehiä. Kuuluuko tähän armeijamieheyteen sairaana hampaan pureminen vai hoitoon hakeutuminen?

  Anni Ojajärvi - VTT, nuorisotutkija - Nuorisotutkimusverkosto
 • Eduskuntavaalit sähköistivät Twitterin

  10.06.2015 - Lukuaika 5 minuuttia
  - Mediat ja teknologia Suomalainen yhteiskunta

  Tulosilta sai aikaan vilkasta Twitter-keskustelua, jota rytmittivät television tuloslähetykset. Televisio näyttäisikin yhä muodostavan instituution, johon luotetaan ja viitataan ja jonka ympärille kokoonnutaan.

  Kimmo Elo - Dosentti - Turun yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitos - Åbo Akademi, Saksan laitos
  Niko Hatakka - VTM, tohtorikoulutettava - Eduskuntatutkimuksen keskus
 • Vasemmistolaisilla on muita korkeampi julkisen palvelun motivaatio

  04.06.2015 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten julkisen palvelun motivaatio on verrattain korkea. Erityisen korkea se on vasemmistolaisilla. Mitä se merkitsee?

  Heikki Taimio - VTM, Erikoistutkija - Palkansaajien tutkimuslaitos
 • Perhe vai ura? Vastakkainasettelu on hyödytöntä

  28.05.2015 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Keho, mieli ja sukupuoli Suomalainen yhteiskunta

  Työn ja perheen yhdistämisen ongelmista puhuttaessa ohitetaan usein johtajat. Eihän johtajilla ole tai ainakaan kuulu olla elämää työn ulkopuolella. Tutkimusten mukaan kuitenkin johtajat, joilla on mukava perhe-elämä selviytyvät myös työelämän haasteista paremmin. Myyttiä yksin puskevasta, työnsä kanssa naimisissa olevasta johtajasta pitää purkaa.

  Suvi Heikkinen - KTT, Yliopistonopettaja - Jyväskylän yliopisto
 • Keskustelevampi ja sosiaalisempi Uutistamo

  07.05.2015 - Lukuaika 2 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Uutistamo haluaa keskustella ja kuunnella sekä olla sosiaalisempi ja kuuluvampi. Uudet verkkosivumme tarjoavat tähän välineitä. Lähitulevaisuudessa on myös mahdollista ryhtyä tutkimuksen yleistajuistamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen pyrkivän projektimme tukijaksi – tai mesenaatiksi.

  Uutistamo-tiimi
 • Sitkeää vääntöä lastenhoitopolitiikasta

  15.04.2015 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Keho, mieli ja sukupuoli Suomalainen yhteiskunta

  Suomalainen yhteiskunta tukee lasten hoitoa monipuolisesti. Yllättäen järjestelmämme on silti kasvavan kritiikin kohteena. Sen nähdään tukevan kotiäitiyttä tasa-arvotavoitteiden kustannuksella. Suomalaiset lapset myös osallistuvat varhaiskasvatuspalveluihin vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Järjestelmää on pyritty viime vuosina muuttamaan. Lähes kaikki muutosehdotukset on kuitenkin peruttu.

  Katja Repo - YTT, sosiaalipolitiikan professori (ma.) - Tampereen yliopisto
 • Sosiaalinen media muovaa identiteettiä

  19.03.2015 - Lukuaika 5 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Yhä useampi jakaa elämäänsä sosiaalisen median kautta. Tämä ”elämäjulkaiseminen” on vaikuttanut paitsi siihen, mitä teemme verkossa, myös siihen, mitä ajattelemme sen ulkopuolella.

  Sari Östman - FM, tohtorikoulutettava - Turun yliopisto
 • Vapaaehtoinen lapsettomuus puhututtaa

  26.02.2015 - Lukuaika 3 minuuttia
  - Keho, mieli ja sukupuoli Suomalainen yhteiskunta

  Lapsettomuus lisääntyy Suomessa ja monissa muissa länsimaissa. Kuinka monen kohdalla kyse on vapaaehtoisesta päätöksestä? Tutkimustietoa on vähän tarjolla. Haasteena on vertailukelpoisen tiedon saatavuus ja vapaaehtoisen lapsettomuuden määrittely.

  Anneli Miettinen - Tutkija - Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
 • Yleistajuista tutkimusta viikoittain – Uutistamon alkutaival

  18.01.2015 - Lukuaika 3 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Jos tietyn aihealueen tutkija on paras tietolähde sen taustoittamiseen, miksi tutkijoita siteerataan niin vähän mediassa? Mikseivät tutkijat voisi kirjoittaa itse?

  Näistä kysymyksistä nousi Uutistamon idea.

  Uutistamo-tiimi
 • Yksin asuvia ei tarvitse surkutella

  08.01.2015 - Lukuaika 2 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Suomessa on yli miljoona yksin asuvaa. THL:n uuden raportin mukaan heillä menee useilla mittareilla keskimäärin huonommin kuin muilla. Se ei kuitenkaan tarkoita, että yksin asuminen olisi merkki huono-osaisuudesta, kirjoittaa yksi raportin tekijöistä, erikoistutkija Timo Kauppinen.

  Timo Kauppinen - Erikoistutkija - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Vammaispolitiikka korostaa oikeutta työhön

  19.12.2014 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Vammaisuutta on totuttu pitämään perusteena vapauttaa ihminen työnteon velvollisuudesta ja oikeuttaa hänet yhteiskunnan monipuoliseen tukeen. Nykyinen vammaispolitiikka ajaa linjaa, jonka mukaan vammaisilla tulee olla riittävin tukitoimin yhtäläinen oikeus työntekoon kuin muillakin kansalaisilla. Eläkelainsäädännön ja kuntoutusjärjestelmien periaatteiden välillä on selkeä ristiriita, joka vaikeuttaa vammaisten työllistymistä.

  Heli Leppälä - VTT, postdoc -tutkija, poliittinen historia, Turun yliopisto
 • Itsekriminointisuoja ei päde puhalluskokeessa

  03.12.2014 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Oikeusvaltion eräs perusperiaate on, että ketään ei voida velvoittaa myötävaikuttamaan oman syyllisyytensä selvittämiseen. Tavoitteena on turvata todistelun luotettavuus, ja huolehtia rikosoikeudenkäynnin kohteeksi joutuvan oikeusturvasta. Periaate tunnetaan nimellä itsekriminointisuoja, mutta sen sisältö on tulkinnanvarainen. Esimerkkinä tästä on tuore korkeimman oikeuden (KKO) ratkaisu, joka koski parkkipaikalla toisen autoa kolaroineen henkilön ilmoitusvelvollisuutta. Erityisesti julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, voiko ajoneuvon kuljettaja itsekriminointisuojaan vedoten kieltäytyä poliisin suorittamasta puhalluskokeesta.

  Jussi Tapani - Rikosoikeuden professori - Turun yliopisto
 • Keskustelu sosiaalityöstä kaipaa moniäänisyyttä

  27.11.2014 - Lukuaika 2 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa käydään säännöllisesti keskustelua sosiaalietuuksista ja yhteiskunnan tuella elämisestä. Syksyn aikana otsikoissa ovat olleet syytökset sosiaalitoimen avokätisyydestä. Tiettyjä ihmisryhmiä soimataan moraaliltaan kyseenalaisiksi järjestelmän väärinkäyttäjiksi. Merkillepantavaa on se, että julkisuudessa ei yleensä kuulla syytettyjen ääntä. Äänessä ovat ”kunnialliset veronmaksajat”, jotka purkavat turhautuneisuuttaan ja aggressiotaan.

  Katri Viitasalo - Yliopistonopettaja (ma), VTL, sosiaalityö - Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
 • Nykyinen energiapolitiikka ei ole Suomen kokonaisedun mukaista

  11.11.2014 - Lukuaika 5 minuuttia
  - Luonto ja maailma Mediat ja teknologia Suomalainen yhteiskunta

  Eduskunta tekee pian päätöksen Fennovoiman ydinvoimalasta. Laajemmin katsottuna kyse on myös Suomen sähkönhuollon päälinjoista tällä vuosisadalla. Samanaikaisesti koko muu kehittynyt maailma ja myös suuri osa kehitysmaista investoi vihreään energiaan. Suomelle olisi kannattavaa olla osa tätä kehitystä. Vihreän energian ei tarvitse olla ideologinen valinta, sillä se on talouden ja työllisyyden kannalta paras ratkaisu.

  Peter Lund - Teknillisen fysiikan professori (kehittyneet energiajärjestelmät) - Aalto-yliopisto
 • Nuorisotakuu ajaa projektimarkkinoille

  07.11.2014 - Lukuaika 5 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Suomessa vuoden 2013 alussa käyttöön otettu nuorisotakuu toteutuu pääasiassa erilaisissa projekteissa, joita vaivaavat lyhytjänteisyys ja terapialuonteisuus. Ensisijaisesti nuorisotakuu onkin työvoima- ja talouspoliittinen väline, jonka sisältöihin nuorilla itsellään ei juuri ole sananvaltaa. Julkisessa keskustelussa nuoret nähdään usein laiskoina, vastuuttomina ja jopa uhkaavina. Mielikuvat eivät ole yhdentekeviä nuorisotakuun käytännön toteuttamisen kannalta. Syrjäytymiseksi kutsutun ilmiön yhteiskunnalliset taustat pelkistetään helposti yksilön ongelmiksi.

  Kristiina Brunila - Professori - AGORA kasvatuksen ja koulutuksen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
  Katariina Mertanen - Tohtorikoulutettava - AGORA kasvatuksen ja koulutuksen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
 • Keskittäminen ei välttämättä paranna synnytysten turvallisuutta

  31.10.2014 - Lukuaika 4 minuuttia
  - Suomalainen yhteiskunta

  Kätilöliitto järjesti 10.10.2014 matkasynnytyspäivän, jolloin ympäri maata perustettiin pop up -synnytyspaikkoja, joissa matkasynnytyksiä voitaisiin tulevaisuudessa hoitaa. Samalla uudistuvan päivystysasetuksen kumoamiseen tähtäävä kansalaisaloite sai yhteensä yli 65 000 allekirjoitusta ja menee siten eduskunnan käsittelyyn. Tempauksen taustalla on huoli synnytysten keskittämisen kielteisistä seurauksista: kun matka lähimpään sairaalaan pitenee, kasvaa samalla myös sairaalan ulkopuolisen synnytyksen riski.

  Mika Gissler - Tutkimusprofessori, THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - Professori, NHV Pohjoismainen kansanterveyden korkeakoulu
 • Investointisuoja loukkaa demokratiaa

  23.10.2014 - Lukuaika 5 minuuttia
  - Maailmanpolitiikka Suomalainen yhteiskunta

  Euroopan unioni ja Yhdysvallat neuvottelevat parhaillaan vapaakauppasopimusta (TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership), jonka keskeinen osa on ulkomaisille sijoittajille annettava investointisuoja. Yritykset voivat vaatia korvauksia, jos kohdemaa muuttaa lainsäädäntöään niiden kannalta epäedulliseen suuntaan. Kiistat ratkaistaan välimiesmenettelyssä, joka ohittaa kansallisen oikeusjärjestyksen ja uhkaa demokraattisen oikeusvaltion periaatteita.

  Martti Koskenniemi - Akatemiaprofessori - Helsingin yliopisto
 • EKP elvyttää taloutta negatiivisella korolla

  03.07.2014 - Lukuaika 6 minuuttia
  - Maailmanpolitiikka Suomalainen yhteiskunta

  Eurooppalaisilla pankeilla on keskuspankissa liki 90 miljardia euroa rahaa, joka voisi yhtä hyvin olla markkinoilla kierrossa. Euroopan keskuspankki haluaa rahat liikkeelle – vaikka niinkin poikkeuksellisella toimella kuin negatiivisella korolla. EKP on kuitenkin jo käyttänyt lähes kaikki keinonsa, mutta näyttää siltä, että kyse ei olekaan enää vain heikosta suhdanteesta, joka on käännettävissä rahapoliittisella elvytyksellä, vaan syvemmistä rakenteellisista ongelmista.

  Aino Silvo - Väitöskirjatutkija, taloustiede - Helsingin yliopisto

Uutistamo

Kirjaudu tai luo tunnus Uutistamoon
Twitter- tai Facebook-tunnuksillasi

Facebook Twitter

Uutistamo ei lähetä viestejä Facebookiin tai Twitteriin puolestasi.