Erikoiskoulutuksen hinta

17.09.2015 - Lukuaika 2 minuuttia
- Suomalainen yhteiskunta
Heli Koskinen - KT, ELL - Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta

Erikoistumiskoulutuksesta kaavaillaan maksullista. Eläinlääkärin erikoisosaaminen kuitenkin on entistä tärkeämpää maailmassa, jossa lemmikki on kuin perheenjäsen ja pientiloista ollaan siirrytty suurtuotantoon.

Toistaiseksi kansallinen erikoistumiskoulutus on ollut opiskelijalle maksutonta. Keskustelu opintojen muuttamisesta maksullisiksi on kuitenkin alkanut viritä yliopistossa. Erikoistumiskoulutuksen mahdollistaminen opiskelijan varallisuudesta huolimatta on kuitenkin tärkeää.

Otetaan esimerkiksi erikoiseläinlääkärin tutkinto. Se on ammatillinen jatkotutkinto, jonka laillistunut eläinlääkäri voi suorittaa. Eläinlääkärin jatkokoulutukselle on kysyntää, koska eläinlääkärin ammattitaidolle asetetaan yhä suurempia vaatimuksia.

Ihmisten ja eläinten välillä tarttuvien tautien kontrollointi ja vastustaminen ovat osa kansanterveystyötä.

Maaseudun autioituessa ja yhä useamman eläintuotantotilan lopettaessa toimintansa eläinten kasvatus keskittyy yhä suurempiin yksiköihin. Suurten tilojen lääkinnälliset ongelmat poikkeavat pienten perinteisten tilojen ongelmista. Eläinperäisten elintarvikkeiden tuotannon hygieniariskit koskevat jokaista niiden käyttäjää.

Ihmisten ja eläinten välillä tarttuvien tautien kontrollointi ja vastustaminen ovat osa kansanterveystyötä, johon myös eläinlääkärit osallistuvat. Globalisaatio on tuonut ja tuomassa Suomeen kansanterveysuhkia, joihin varautumiseksi tarvitaan uudenlaista osaamista.

Myös lemmikkieläinten asema perheenjäseninä tarkoittaa sitä, että niille halutaan tarjota laadukas elämä. Tämä vaatii laadukkaita eläinlääkintäpalveluita.

Erikoistumisopintojensa aikana eläinlääkäri saa valmiudet valitsemansa erikoisalan eläinlääkärin tehtäviin ja alan kehittämiseen. Erikoiseläinlääkärikoulutus ei siis palvele ainoastaan yksittäisen ihmisen koulutushaluja, vaan koko yhteiskuntaa.

Erikoisosaamisen turvin voidaan tarjota eläinten omistajille entistä parempia yksityisen sektorin palveluita ja toisaalta varmistaa julkisella puolella, etteivät globaalit terveysuhat muutu todellisuudeksi Suomessa.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta on ilmaissut raportissaan huolensa erikoistuvien eläinlääkärien vähäisestä määrästä jo vuonna 2009. Osaamisen lisääminen kaikilla eläinlääketieteen osa-alueilla on asetettu yliopiston ja opetusministeriön yhteiseksi tavoitteeksi. Työnantajat eivät tutkimukseni mukaan näyttäisi työnhakuilmoituksissaan suosivan erikoiseläinlääkäreitä.

Kuitenkin se, kuinka kalliiksi oman ammattitaidon lisääminen tulisi ja olisiko se kustannussyistä kaikille mahdollista, on jäänyt keskusteluissa ottamatta huomioon. Enimmillään koulutuksen hinnan on laskettu olevan 120 euroa/opintopiste. Erikoistumiskoulutuksen maksujen tulisi kattaa mahdollisten uusien kurssien järjestämisestä aiheutuva henkilökunnan lisäys eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Ohjattuna suoritettavan erikoistumiskoulutuksen opintopistemäärällä kerrottuna koulutuksen enimmäiskokonaishinta, noin 25 000 euroa, jäisi osallistujan tai mahdollisesti hänen työnantajansa maksettavaksi.

Maksullinen erikoiseläinlääkärikoulutus jättäisi koulutuksen ulkopuolelle ne eläinlääkärit, joille koulutuksen kustannukset muodostuvat ylivoimaisiksi. Maksullisuudesta kärsivät itsensä pienimuotoisesti työllistävät, sijaisuuksilla itsensä työllistävät tai ne, joiden työnantajat eivät halua tai kykene maksamaan koulutuksesta. Esimerkiksi julkisella sektorilla halutaan supistaa muutenkin työvoimaa ja työvoimakuluja. Julkinen sektori on viime aikoina irtisanonut eläinlääkäreitä, joten ei ole mitenkään itsestään selvää, että julkinen sektori työnantajana haluaisi osallistua työntekijän koulutuskustannuksiin.

 
 

Heli Koskinen

KT, ELL - Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
 

Kommentit

Uutistamo

Kirjaudu tai luo tunnus Uutistamoon
Twitter- tai Facebook-tunnuksillasi

Facebook Twitter

Uutistamo ei lähetä viestejä Facebookiin tai Twitteriin puolestasi.